06
Jul

ویزای تجاری استرالیا – تحلیل آماری

تحلیل آماری روند صدور و درخواست انواع ویزاهای استرالیا بر اساس آخرین داده‌های انتشار یافته وزارت کشور استرالیا طبق قانون آزادی اطلاعات

ویزاهای بیزینسی

 • توضیح ۱: سال مالی استرالیا از ابتدای جولای هر سال شروع شده و تا پایان ژوئن ادامه دارد.
 • توضیح ۲: ویزای ۱۸۸ رایج‌ترین نوع ویزاهای بیزینسی و سرمایه‌گذاری استرالیاست  و به سه زیرگروه تقسیم می‌شود.
 • توضیح۳: ویزای ۸۸۸ ویزای اقامت دائم است که بعد از دریافت ویزای ۱۸۸ درخواست می‌شود.

درخواستهای ویزای ۱۸۸ در زیرگروه سرمایه‌گذار عمده

 •  ۴۲۳ درخواست ثبت شده در سال مالی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹
 • ۴۲۷ مورد در سال مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰
 • ۱۴۳ مورد در پنج ماه اول سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

در زمینه درخواستهای ویزا تفاوت قابل توجهی در این مقطع زمانی دیده نمی‌شود. اما در ویزاهای اعطا شده تاثیر کرونا بر روند صدور ویزا مشخص است:

 • ۱۹۱ ویزای صادر شده در سال مالی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹
 • ۱۳۵ مورد در سال مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰
 • ۱۶۹ مورد در پنج ماه اول سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

همانطور که انتظار می‌رفت محدودیتها و تعطیلی ناشی از شیوع کرونا از ماه دوم سال ۲۰۲۰ باعث کاهش روند صدور ویزا شد به طوریکه در ماههای فوریه، آوریل و ژوئن کمتر از ۵ ویزا صادر شد و در ماه مه اصلا ویزایی صادر نشد.

اما در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ تعداد ویزاهای اعطا شده به ۸۹ مورد رسید که بیشتر از دوران قبل از کروناست و این موضوع به این دلیل بوده که پرونده‌هایی که در ماه‌های قبل رسیدگی آن‌ها انجام شده بود اما به دلیل وضعیت کرونا تصمیم نهایی اعلام نشده بود در این زمان تعیین تکلیف شدند. درمجموع ۱۶۹ ویزا در ۵ ماه اول سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ صادر شد که بیشتر از کل تعداد سال مالی قبل بود.

در مورد درخواستهای رد شده این نوع ویزا تفاوت آماری قابل توجهی دیده نمی‌شود:

 • ۲۳ ویزای رد شده در سال مالی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹
 • ۲۹ مورد در سال مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰
 • ۷ مورد در پنج ماه اول سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

زمان رسیدگی به درخواستهای ویزای ۱۳۲

میانگین زمان رسیدگی به درخواستهای ویزای ۱۳۲ (ویزای سابقه تجاری عمده) در ماه یازدهم (نوامبر) سال ۲۰۲۰ حدود دو سال و چهار ماه یا دقیقا ۸۰۲ روز بوده است.

 • زمان رسیدگی به ۷۵ درصد درخواستها: ۹۲۵ روز
 • زمان رسیدگی به ۹۰ درصد درخواستها: ۹۶۳ روز

زمان رسیدگی به درخواستهای ویزای ۸۸۸

ویزای ۸۸۸ مرحله دوم ویزای ۱۸۸ است که با آن اقامت دائم استرالیا دریافت می‌شود. میانگین زمان رسیدگی به این درخواستها چیزی در حدود یک سال و نیم است. زمان رسیدگی به درخواستهای ویزای ۸۸۸ در ماه جولای تا نوامبر ۲۰۲۰ به این شکل بوده است:

 • زمان رسیدگی به ۷۵ درصد درخواستها: ۵۶۳ تا ۶۸۷ روز
 • زمان رسیدگی به ۹۰ درصد درخواستها: ۶۱۴ تا ۷۴۷ روز

ظرفیت هدف‌گذاری شده برای ویزاهای سرمایه‌گذاری

درسال‌های مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ ظرفیت ۷۲۶۰ نفر تعیین شده بود.

در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ این رقم کمی کاهش پیدا کرده و به ۶۸۶۲ مورد رسید.

 اما برای سال مالی فعلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ ظرفیت افزایش چشمگیری پیدا کرده و ۱۳۵۰۰ نفر اعلام شده است.

ویزاهای اعطاشده ۱۸۸

ویزاهای دریافتی ۱۸۸ در زیرگروه‌های مختلف این ویزا به این صورت بوده است:

 • ۳۹۲۳ مورد در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹
 • ۲۴۹۷ مورد در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰
 • ۲۲۴۶ در هفت ماه اول سال مالی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱

همانطور که دیده می‌شود با آغاز محدودیتهای ناشی از کرونا در ابتدای سال ۲۰۲۰ تعداد ویزاهای صادرشده سال مالی ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ کاهش یافت اما با رفع محدودیتهای کرونا وضعیت به روند سابق برگشت.

ویزاهای اعطاشده ۸۸۸

ویزاهای اعطاشده ۸۸۸ (اقامت دائم) به این صورت بوده است:

 • ۱۸۲۴ مورد در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹
 • ۱۶۱۶ مورد در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰
 • ۳۱۵۷ در هفت ماه اول سال مالی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱

جدول زمانی ویزاهای ۸۸۸ اثر کرونا بر روند صدور این ویزا را نشان می‌دهد. در ماه جولای تنها ۱۰ ویزا از این نوع صادر شد اما در ماه نوامبر این رقم به ۵۶۳ مورد رسید.

ملیت دریافت‌کنندگان ویزاهای ۱۸۸ و ۸۸۸

جدول توزیع ملیت دریافت‌کنندگان ویزاهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که در تمامی انواع ویزا اکثر دریافت‌کنندگان از شهروندان چین هستند. در شاخه نوآوری تجاری ویزای ۱۸۸ که رایج‌ترین نوع ویزای ۱۸۸ است ایران در رتبه دوم دریافت کنندگان ویزا قرار گرفته‌اند.

تعداد دریافت کنندگان ویزای ۱۸۸ زیرشاخه نوآوری تجاری در سال مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰: در مجموع ۷۰۹ نفر

به تفکیک کشور:

 • ۱.چین: ۵۰۵ نفر
 • ۲. ایران: ۶۳ نفر
 • ۳.ویتنام: ۳۴ نفر
 • ۴.هند: ۱۹ نفر
 • ۵.بنگلادش: ۱۵ نفر

درخواستهای ویزای ۱۸۸ب و ۱۸۸سی

درخواستهای ثبت شده ویزای سرمایه‌گذار (۱۸۸ ب)

 • ۷۸۰ مورد در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹
 • ۱۰۷۱ مورد در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰
 • ۳۵۲ مورد در ۷ ماه اول سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

درخواستهای ثبت شده ویزای سرمایه‌گذار عمده (۱۸۸سی)

 • ۴۲۳ مورد در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹
 • ۴۲۷ مورد در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰
 • ۲۰۴ مورد در ۷ ماه اول سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

درخواستهای موافقت شده و رد شده ویزای ۱۸۸ب و ۱۸۸سی

در مجموع دو سال مالی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ و هشت ماه اول سال مالی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ از هر دو زیرگروه این آمار اعلام شده است:

 • تعداد ویزای سرمایه‌گذار درخواست شده: ۲۳۲۴ مورد
 • تعداد ویزای موافقت شده: ۸۲۸ مورد
 • تعداد ویزای رد شده: ۱۷۹ مورد

تعداد درخواستهای موافقت شده ۴.۶ برابر تعداد درخواستهای رد شده‌است.

 • تعداد ویزای سرمایه‌گذار عمده درخواست شده: ۱۰۹۱ مورد
 • تعداد ویزای موافقت شده: ۶۳۶ مورد
 • تعداد ویزای رد شده: ۷۸ مورد

تعداد درخواستهای موافقت شده ۸.۱۵ برابر تعداد درخواستهای رد شده‌است.

مطالب مرتبط:

برای استفاده از خدمات مهاجرتی موسسه حقوقی غفاری فرم درخواست مشاوره رایگان را تکمیل کرده یا فرم‌های ارزیابی را پر کنید. کارشناسان ما در این مسیر به شما کمک خواهند کرد.