12
Feb

مهاجرت به نیوفاندلند کانادا با برنامه کارآفرینی بین‌المللی

برنامه کارآفرینان بین المللی نیوفاندلند و لابرادور کانادا برای اتباع خارجی طراحی شده است که تمایل دارند به منظور ایجاد، مدیریت، همکاری یا خرید یک کسب و کار در این استان اقامت کنند.

شرایط دریافت ویزای کارآفرینی نیوفاندلند

به منظور واجد شرایط بودن برای این برنامه، کارآفرینان می‌بایست دارای شرایط زیر باشند:

 • حداقل ۲۱ سال و حداکثر ۵۹ سال داشته باشند;
 • دارای مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی معادل(CLB5) در صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن باشند;
 • حداقل امتیاز ۷۲ از ۱۲۰ را در سیستم ارزیابی(EOI) این استان کسب کنند؛
 • سرمایه گذاری حداقل۲۰۰۰۰۰ دلار کانادا در نیوفاندلند و لابرادور با حداقل مالکیت ۳۳.۳ درصد یا ۱ میلیون دلار در سرمایه گذاری در سهام انجام دهند;
 • دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت و مالکیت کسب و کار در پنج سال گذشته یا ۵ سال یا بیشتر تجربه مدیریت ارشد در ده سال گذشته باشند;
 • دارای حداقل دیپلم دبیرستان باشند.
 • متقاضیان باید تمایل و توانایی خود را برای اقامت دائم دراستان نیوفاندلند و لابرادور و ایجاد یا خرید و مدیریت یک کسب و کار سود آور و ایجاد حداقل یک کار تمام وقت برای ساکنین دائمی / یا شهروندان کانادایی را در این استان نشان دهند؛
 • متقاضیان میبایست قبل از شروع کسب و کار جدید یا خرید یک کسب و کار موجود، یک سفر اکتشافی اجباری به نیوفاندلند و لابرادور انجام دهند؛

معیارهای اضافی برای ایجاد کسب و کار جدید

در صورت شروع کسب و کار جدید، متقاضیان ملزم به ایجاد حداقل یک فرصت شغلی تمام وقت برای مدت یکسال برای یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم در نیوفاند لند و لابرادور هستند.

این شغل باید:

 • علاوه بر وظایف و موقعیتی باشد که توسط متقاضی در کسب و کار ایجاد شده انجام میشود. برای شفافیت این موضوع، مشاغل ایجاد شده برای بستگان متقاضی در نظر گرفته نمیشوند.
 • ارتباط مستقیم و کاملا مرتبط با کسب و کار ایجاد شده داشته باشد.
 • مطابق با سطح دستمزدهای استان باشد.

معیارهای اضافی برای خرید کسب و کار موجود

در صورت خرید کسب و کار موجود در نیوفاند لند و لابرادور ، موارد زیر اعمال می شود:

 • متقاضیان باید شواهدی ارائه دهند که تلاش های معقول و منطقی برای ایجاد ارزش افروده کسب و کار در بازار انجام شده است.
 • این کسب و کار باید برای ۵ سال گذشته توسط همان مالک در حال فعالیت مداوم بوده باشد.
 • متقاضیان باید با شرایط مشابه، از جمله حفظ دستمزدهای موجود و شرایط اشتغال، با کارمندان موجود در کسب و کاربه همکاری ادامه دهند.

برای استفاده از خدمات مهاجرتی موسسه حقوقی غفاری فرم درخواست مشاوره رایگان را تکمیل کرده یا فرم‌های ارزیابی را پر کنید. کارشناسان ما در این مسیر به شما کمک خواهند کرد.