25
Nov

ویزای سرمایه گذاری استرالیا – ایالت استرالیای غربی

قوانین و شرایط دریافت ویزاهای سرمایه‌گذاری از اول جولای ۲۰۲۱ تغییر کرده است. این صفحه شامل اطلاعات قدیمی است و برخی از آن‌ها ممکن است صحیح نباشند. اطلاعات موجود در این صفحه به زودی به روز رسانی خواهند شد.

شرایط ویزای سرمایه‌گذاری استرالیا در ایالت استرالیای غربی (پرت)

۱۸۸الف _ ویزای کارآفرینی استرالیا – ایالت استرالیای غربی


به منظور اخذ اسپانسرشیپ از این ایالت:

 • سن متقاضی باید کمتر از ۵۵ سال باشد.

متقاضیان ی که بیشتر از 55 سال سن دارند، باید نشان دهند که فعالیتهای تجاری یا سرمایه گذاری پیشنهادی آنها، منافع اقتصادی استثنایی برای ایالت استرالیا غربی خواهد داشت.

برای ارزیابی سهم اقتصادی کسب و کار پیشنهادی در ایالت استرالیای غربی، مرکز مهاجرت تجاری (Business Migration Centre) ماهیت فعالیت تجاری پیشنهادی ، ارزش سرمایه گذاری اولیه و میزان تأثیر آن بر اقتصاد استرالیا غربی را در نظر می گیرد، و به موارد زیر توجه ویژه ای دارد:

 • تزریق میزان قابل توجه سرمایه به عنوان سرمایه گذاری ثابت اولیه
 • اشتغال زایی برای نیروهای کار ماهر یا ایجاد تعداد زیادی شغل جدید
 • توسعه بازارهای صادراتی یا جایگزین واردات
 • معرفی مهارت ها ، تخصص ها ، فناوری ها و یا نوآوری های جدید
 • شروع فعالیت تجاری در مناطق خارج از شهر پرت
 • تاثیر قابل توجه در سایر بخش ها و واحد های اقتصادی در استرالیای غربی

لطفاً توجه داشته باشید: درخواست های اسپانسرشیپ ایالت استرالیای غربی بر مبنای رقابتی در نظر گرفته می شود زیرا تعداد درخواستها از سقف تعداد اختصاص یافته برای ایالت استرالیای غربی توسط وزارت امور داخلی بیشتر است. این بدان معنی است که این ایالت اسپانسرشیپ ایالتی را برای همه متقاضیان واجد شرایط ارائه دهد. در حال حاضر ، متقاضیانی که خواهان چشم پوشی از سن و یا اخذ ۱۰ امتیاز اضافی هستند ، در مقابل سایر متقاضیان واجد شرایط، رقابت می کنند و بنابراین اسپانسرشیپ ایالتی به آنها تعلق نمیگیرد (مگر در شرایط استثنایی). و آنچه “شرایط استثنایی” را تعریف میکند ، به صورت موردی ارزیابی و تصمیم گیری می شود.

 • حداقل ۶۵ امتیاز در سیستم امتیاز بندی کسب کنید، عمده امتیازها مربوط به سن، تحصیلات، سطح زبان انگلیسی، سابقه در کسب و کار، میزان دارایی و فروش سالیانه کسب و کار فعلی شماست.
 • گردش مالی کسب و کار فعلی شما:

برای حداقل دو سال از چهار سال مالی بلافاصله قبل از درخواست، شما باید دارای گردش مالی حداقل ۵۰۰۰۰۰ دلار باشید.

 • متقاضیان باید به شرح زیر دارای مالکیت در کسب و کار خود باشند:

۵۱٪ – درصورتی كه کسب و کار دارای گردش مالی كمتر از ۴۰۰۰۰۰ دلار در سال باشد;

۳۰٪ – اگر کسب و کار دارای گردش مالی ۴۰۰۰۰۰ دلار یا بیشتر در سال باشد;

۱۰٪ – اگر کسب و کار سهامی عام باشد.

 • دارایی های خالص شخصی و تجاری:

باید دارایی های خالص شخصی و تجاری شما (بهمراه همسرتان)  حداقل ۹۰۰۰۰۰ دلار استرالیا باشد.

 • سرمایه گذاری تجاری:

شما باید تأیید کنید که از منابع مالی کافی برای حمایت از خود و وابستگان خود در استرالیای غربی برخوردار هستید و مسئول تامین هزینه های زندگی در استرالیا غربی می باشید. همچنین متقاضی موظف است متعهد شود که پس ورود به استرالیا ۲۰۰۰۰۰ دلار استرالیا برای فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری در کسب و کار، همراه خود به استرالیا خواهد آورد.

۱۸۸ب _ ویزای سرمایه گذاری –  ایالت استرالیای غربی

به منظور اخذ اسپانسرشیپ از این ایالت:

 • سن متقاضی باید کمتر از ۵۵ سال باشد.

متقاضیا نی که بیشتر از 55 سال سن دارند، باید فعالیتهای تجاری یا سرمایه گذاری پیشنهادی آنها، منافع اقتصادی استثنایی برای ایالت استرالیا غربی داشته باشد.

 • حداقل سه سال سابقه مدیریت مستقیم در یک یا چند کسب و کار دارای صلاحیت یا سرمایه گذاری واجد شرایط داشته باشید.
 • به مدت حداقل یک سال در پنج سال مالی قبل دریافت دعوتنامه ایالت استرالیای غربی:
 • شما، همسرتان یا هر دو با هم مدیریت مستقیم کسب و کار دارای صلاحیت را بر عهده داشته باشید و حداقل مالک ۱۰ درصد آن باشید، یا
 • مدیریت سرمایه گذاریهای واجد شرایطی را بر عهده داشته باشید که ارزش آن حداقل ۱.۵ دلار استرالیا باشد، و این سرمایه گذاریها به نام شما، همسرتان یا هر دو ی شما باشد.
 • در طی دو سال از چهار سال مالی پیش از دریافت دعوتنامه ایالت استرالیای غربی برای ثبت درخواست ویزا ارزش دارایی های مشروع شما حداقل معادل ۲.۲۵ میلیون دلار استرالیا باشد.
 • سرمایه گذاری تعیین شده حداقل ۱.۵ میلیون دلاری در ایالت استرالیای غربی انجام دهید. این سرمایه گذاری باید با استفاده از پولی صورت گیرد که از کسب و کارهای واجد صلاحیت یا یرمایه گذاری های واجد شرایط کسب شده باشد. سرمایه شما میبایست بمدت ۴ سال از تاریخ انجام در سرمایه گذاری مربوطه باقی بماند.

علاوه بر این شما باید توانایی انتقال ۵۰۰ هزار دلار استرالیا(علاوه بر مبلغ سرمایه گذاری) برای تامین هزینه های زندگی در ایالت استرالیای غربی را داشته باشید.

 • حداقل ۶۵ امتیاز در سیستم امتیاز بندی کسب کنید، عمده امتیازها مربوط به سن، تحصیلات، سطح زبان انگلیسی، سابقه در کسب و کار، میزان دارایی و فروش سالیانه کسب و کار فعلی شماست.

برای آگاهی از تبدیل ویزای ۱۸۸ به اقامت دائم به لینک زیر مراجعه کنید. 

۸۸۸ – ویزای سرمایه گذاری (اقامت دائم)

برای استفاده از خدمات مهاجرتی موسسه حقوقی غفاری فرم درخواست مشاوره رایگان را تکمیل کرده یا فرم‌های ارزیابی را پر کنید. کارشناسان ما در این مسیر به شما کمک خواهند کرد.