خدمات مهاجرتی

  • Home
  • /
  • خدمات مهاجرتی

خدمات مهاجرتی

 

برنامه مهاجرتی مناسب برای شما به ویژگی های شما، اهداف وشرایط خاص شما بستگی دارد.

 

در حال حاضر برنامه های متعددی برای مهاجرت به کانادا واسترالیا وجود دارد. به همین دلیل، مسیر هر کس برای مهاجرت می تواند
منحصر به فرد باشد.

 

دولتهای فدرال وایالتی(استانی) در کانادا واسترالیا دائماً برنامه های خود را به روز می کنند تا از موفقیت برنامه های
مهاجرتی خود، برای افراد تازه وارد ونیز برای کشور خود، اطمینان حاصل کنند.

 

ما برنامه های مهاجرتی استرالیا وکانادا را به دسته های زیر تقسیم کرده ایم:

ویزاهای استرالیا

ویزاهای کانادا

موسسه حقوقی غفاری - وکیل مهاجرت به استرالیا و کانادا