25
Nov

برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوان

برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوان (SINP) برای متقاضیان، فرصت استقرار، راه اندازی کسب و کار یا شراکت با یکی از کسب و کارهای موجود در این استان و مشارکت فعالانه در مدیریت آن را فراهم می سازد.

 شرایط لازم برای متقاضی ویزای کارآفرینی ساسکاچوان

متقاضی به منظور واجد شرایط بودن در برنامه کار آفرینی این استان می بایست دارای شرایط زیر باشد:

  • حداقل دارایی خالص معادل ۵۰۰ هزار دلار کانادا که حداقل ۸۰٪ آن توسط یکی از موسسات مالی معرفی شده توسط اداره مهاجرت ساسکاچوان تایید شود.
  • حداقل ۳ سال سابقه کارآفرینی در ۱۰ سال گذشته;
  • سرمایه گذاری حداقل معادل با ۳۰۰ هزار دلار کانادا در رجینا یا ساسکاتون و یا حداقل ۲۰۰ هزار دلار در دیگر مناطق ساسکاچوان.
  • ارائه  طرح کسب و کار و دارا بودن دانش وتجربه کافی برای راه اندازی طرح پیشنهادی
  • مالکیت حداقل یک سوم از سهام کسب و کار ایجاد یا خریداری شده در ساسکاچوان مگر اینکه کل سرمایه گذاری به مبلغ ۱ میلیون دلار کانادا یا بیشتر باشد.
  • در صورت راه اندازی کسب و کار در ساسکاتون یا رجینا، حداقل دو شغل برای شهرونندان کانادایی یا ساکنان دائم ساسکاچوان (غیر از فامیل) ایجاد یا حفظ نماید.
  • متقاضی و خانواده همراه ایشان در ساسکاچوان ساکن شوند.

نکته: متقاضیانی که برای راه اندازی کسب وکار در ساسکاچوان یا سرمایه گذاری مشترک ویا خرید یک کسب وکار در این استان انتخاب می شوند یک بازدید اکتشافی از استان ساسکاچوان الزامی است. متقاضیان باید گزارشی از بازدید اکتشافی خود در این استان را تکمیل کرده و همراه با درخواست آنلاین خود ارائه نمایند، این گزارش باید جزئیات فعالیتهایی را که در حین بازدید از ساسکاچوان انجام می‌گیرد، در بر گیرد.

برای استفاده از خدمات مهاجرتی موسسه حقوقی غفاری فرم درخواست مشاوره رایگان را تکمیل کرده یا فرم‌های ارزیابی را پر کنید. کارشناسان ما در این مسیر به شما کمک خواهند کرد.