01
Dec

برنامه کارآفرینی استان انتاریو

برنامه کارآفرینی استان انتاریو هم مانند اکثر برنامه های استانی کانادا برای انتخاب متقاضیان کارآفرینی بر اساس سیستم EOI عمل می‌کند.

متقاضیان منتخب پس از اخذ دعوتنامه برای تأسیس کسب و کار خود در انتاریو براساس توافقنامه عملکرد، ویزای موقت کاری دریافت می کنند. در صورت رعایت شرایط سرمایه گذاری و اشتغال زایی که در توافقنامه عملکرد قید شده است ، کارآفرینان این فرصت را دارند که توسط OINP برای اقامت دائم کانادا معرفی شوند.

شرایط پذیرش در برنامه کارآفرینی آنتاریو

به منظور ارائه درخواست و ورود به(EOI) ، متقاضیان کارآفرین باید:

حداقل ۲۴ ماه تجربه کار تمام وقت در ۶۰ ماه گذشته به عنوان مالک کسب وکار یا مدیر ارشد داشته باشید.

اگر متقاضی هم به عنوان مالک کسب وکار و هم به عنوان مدیر ارشد تجربه داشته باشد، باید فقط یکی را انتخاب کند.

به عنوان مالک کسب وکار، متقاضی باید نقش فعالی در تجارت داشته باشد و مالک حداقل یک سوم کسب و کار باشد.

و به عنوان مدیر ارشد، متقاضی باید دارای مسئولیتهای ارشد تصمیم گیری در کسب و کار باشد.

برای ایجاد یا خرید کسب و کار واقع در منطقه تورنتو بزرگ (GTA)، متقاضیان باید حداقل ۸۰۰۰۰۰ دلار دارایی خالص داشته باشند.

برای ایجاد یا خرید کسب وکار واقع در خارج از GTA، متقاضیان باید حداقل ۴۰۰۰۰۰ دلار دارایی خالص داشته باشند.

برای کسب وکار در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (صرف نظر از محل زندگی) متقاضیان باید حداقل ۴۰۰۰۰۰ دلار دارایی خالص داشته باشند.

حداقل میزان سرمایه گذاری در استان انتاریو، بسته به نوع و موقعیت کسب و کار پیشنهادی متغیر است.

ولی اگر کسب وکار پیشنهادی در داخل GTA واقع شود، متقاضیان باید حداقل ۶۰۰۰۰۰ دلار سرمایه گذاری شخصی انجام دهند.

اگر کسب وکار پیشنهادی خارج از GTA واقع شود ، متقاضیان باید حداقل ۲۰۰۰۰۰ دلار سرمایه گذاری شخصی انجام دهند.

اگر کسب وکار پیشنهادی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (صرف نظر از محل قرارگیری) واقع شود، متقاضیان باید حداقل ۲۰۰۰۰۰ دلار سرمایه گذاری شخصی خود را انجام دهند.

حداقل 3/33 درصد از سهام کسب و کار پیشنهادی را در اختیار داشته باشید (یک سوم).

برای کسب وکار مستقر در GTA، متقاضیان باید متعهد شوند که حداقل دو شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان کانادایی و / یا مقیم دائم ایجاد کنند.

برای کسب وکار واقع در خارج از GTA، متقاضیان باید متعهد شوند که حداقل یک کار دائم و تمام وقت برای یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم ایجاد کنند.

برای کسب وکار مستقر در GTA، در صورت خرید کسب وکارهای موجود، متقاضی باید علاوه بر کارمندان فعلی و حفظ آنها، دو کار دائمی تمام وقت جدید برای شهروندان کانادایی و/ یا مقیم دائم ایجاد کند.

برای کسب وکار واقع در خارج از GTA، در صورت خرید کسب وکارهای موجود، متقاضی باید علاوه بر کارمندان فعلی وحفظ آنها، یک موقعیت دائمی تمام وقت جدید ایجاد کند.

توجه: در صورت ارائه درخواست همراه با شریک تجاری، متقاضی کارآفرین و شریک تجاری او باید بطور جداگانه کلیه حداقل شرایط ذکر شده در بالا را رعایت کنند. متقاضی مجاز است فقط یک شریک تجاری خارجی را با درخواست خود همراه کند.

برای استفاده از خدمات مهاجرتی موسسه حقوقی غفاری فرم درخواست مشاوره رایگان را تکمیل کرده یا فرم‌های ارزیابی را پر کنید. کارشناسان ما در این مسیر به شما کمک خواهند کرد.