01
Dec

برنامه های تجاری استان کبک

برنامه سرمایه گذاری کبک

توجه: از اول نوامبر ۲۰۱۹ تا اول ژوئیه ۲۰۲۰ این برنامه به حالت تعلیق درآمده است.

متقاضیان برنامه سرمایه گذاری کبک، بر اساس شش عامل شامل سطح تحصیلات، تجربه در مدیریت، سن، مهارت زبان انگلیسی یا فرانسه، اقامت وخانواده در کبک وتوافق نامه سرمایه گذاری ارزیابی و به آنها امتیاز داده می شود. حداقل نمره قبولی ۴۰ امتیاز است و۱۰ امتیاز برای تجربه مدیریت و۲۵ امتیاز برای سرمایه گذاری مالی امتیازات اجباری محسوب میشود، بدین معنی که متقاضیان دارای تجربه مدیریت با برآورده کردن شرط سرمایه گذاری مالی برای کسب نمره قبولی ۴۰ تنها به پنج امتیاز اضافی نیاز دارند که از طریق عامل تحصیلات و سن قابل دسترس است.

مزایای برنامه سرمایه گذاری کبک:

سرمایه گذاری بدون ریسک: سرمایه گذاری ۱۲۰۰۰۰۰ دلار کانادا توسط دولت کبک تضمین شده و پس از پنج سال به طور کامل بازگردانده می شود.

سرمایه گذاری منفعل: هیچ نقش مدیریتی فعال پس از انجام سرمایه گذاری لازم نیست.

همراهی اعضای خانواده دراین برنامه: کلیه اعضای خانواده متقاضی (همسر و فرزندان وابسته) در برنامه گنجانده شده و وضعیتی مشابه متقاضی دارند(اقامت دائم کانادا از بدو ورود).

مزایای اقامت دائم: تمام مزایایی که به کانادایی ها ارائه می شود (مراقبت های سلامتی همگانی، آموزش عمومی رایگان، دسترسی به دانشگاه های کلاس جهانی و غیره).

همه ی سرمایه گذاران کبک پیش از پذیرش، باید شرایط زیر را برآورده نمایند:

معیار شرایط
حداقل دارایی خالص حداقل ۲ میلیون دلار کانادا دارایی شخصی به تنهایی یا با کمک همسر مه از راه های قانونی بدست آمده باشد دارایی هایی مانند ملک، حساب های بانکی، صندوق بازنشستگی وسهام را نیز می توان جزو این حداقل دارایی خالص در نظر گرفت.
سابقه مدیریت/مالکیت کسب و کار حداقل دو سال سابقه مدیریت در طول پنج سال قبل از ارسال درخواست. این تجربه باید در یک شرکت در زمینه (کشاورزی، تجاری، صنعتی) یا در یک شرکت دولتی یا سازمان بین المللی ودر موقعیتی تعریف شده باشد که به صورت تمام وقت باشد. شرکت لزوماً نباید سودآور باشد.
متقاضی می تواند در زمان تسلیم درخواست بازنشسته باشد مادامی که بتواند تجربه ۲ ساله مدیریت را در طی ۵ سال گذشته نشان دهد. متقاضی باید بتواند اختیار در برنامه ریزی، نظارت وکنترل مالی و منابع انسانی را نشان دهد.
سرمایه گذاری توافق به سرمایه گذاری یک میلیون دویست هزار دلار کانادا در یکی از نهادهای مالی تایید شده (این مبلغ قابل سرمایه گذاری به صورت مستقیم نیز می باشد.)

برای استفاده از خدمات مهاجرتی موسسه حقوقی غفاری فرم درخواست مشاوره رایگان را تکمیل کرده یا فرم‌های ارزیابی را پر کنید. کارشناسان ما در این مسیر به شما کمک خواهند کرد.