24
Feb

اقامت دائم کانادا با برنامه فارغ التحصیلان بین‌المللی استان پرنس ادوارد

اخذ اقامت دائم کانادا پس از تحصیل در جزیره پرنس ادوارد:

برنامه فارغ التحصیلان بین المللی استان پرنس ادوارد

اگر فارغ التحصیل یکی از مؤسسات آموزشی پرنس ادوارد بعد از دوره متوسطه هستید، می توانید از طریق برنامه فارغ التحصیلان بین المللی که یکی از برنامه های استانی جزیره پرنس ادوارد میباشد، برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام نمایید. این برنامه به کارفرمایان PEI اجازه می‌دهد فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ها و کالج های معتبر PEI را استخدام کنند.

حداقل شرایط لازم برای متقاضیان

برای واجد شرایط بودن در برنامه فارغ التحصیلان بین المللی متقاضی باید:

  • بین 21 تا 59 سال داشته باشد.
  • یک پیشنهاد شغلی تمام وقت، دائم (یا حداقل دو سال) از یک کارفرما در PEI در یکی از مشاغل (NOC 0 ، A یا B) داشته باشد، یا حداقل شش ماه برای یک کارفرما در PEI در شغلی که مستقیماً با تحصیلات او پس از دوره متوسطه مرتبط است، کار کرده باشد.
  • اجازه کار معتبر پس از فارغ التحصیلی و وضعیت قانونی در کانادا را داشته باشد.
  • در صورت لزوم در مصاحبه در PEI شرکت کند.
  • موفق به گذراندن یک دوره تحصیلی بعد از دوره متوسطه (حداقل برای دو ساله) از یک مؤسسه آموزشی معتبر در استان PEI شده باشد.
  • مهارت کافی در زبان انگلیسی / یا فرانسوی برای شغل ارائه شده توسط کارفرما در PEI داشته باشد.
  • بودجه کافی و همچنین علاقه خود را برای اقامت و زندگی در استان پرنس ادوارد نشان دهد.  

سیستم انتخاب EOI

سیستم EOI  در این برنامه به متقاضیان بر اساس معیارهای: سن، زبان، تحصیلات،  تجربه کار، اشتغال و سازگاری، و از مجموعه امتیاز 100 یا 110(10 امتیاز بونوس برای معیار زبان) به داوطلبان امتیاز اعطا می کند.

سن:

Age International Graduate
18-24 10
25-44 25
45-49 15
Over 49 0
Maximum Points 25

زبان:

امتیازات مربوط به زبان بر اساس نتایج آزمون های زبان ارائه شده اعطا می شود. داوطلبان می توانند هنگام درخواست از طریق برنامه نیروی متخصص(Skilled Worker Stream) ، فرم L-6 که درواقع یک اظهارنامه در مورد توانایی زبان شما از طرف کارفرما می‌باشد را به جای آزمون ارائه دهند. اگر متقاضی مهارت در هر دو زبان رسمی کانادا یعنی انگلیسی و فرانسه را اثبات کند، 10 امتیاز جایزه اضافی برای این معیار به متقاضی اعطا می شود. متقاضیان برنامه فارغ التحصیلان بین المللی نیازی به ارائه مدرک زبان ندارند و به این ترتیب امتیاز اضافی برای این دسته از متقاضیان در نظر گرفته نمی‌شود.

Language ability International Graduate
Employer signed PEI PNP-L06 Employer Language Declaration n/a
CLB 9/10 n/a
CLB 8 n/a
CLB 7 n/a
CLB 6 n/a
CLB 5 n/a
CLB 4 n/a
Maximum Points n/a

تحصیلات:

Education International Graduate
سطح کارشناسی ارشد یا دکترا، پس از اتمام دوره لیسانس یا کارشناسی ارشد 35
مدرک دانشگاهی پس از دوره متوسطه که حداقل سه سال (به صورت تمام وقت) به طول انجامد، (لیسانس) 20
گواهینامه های فنی و حرفه ای بعد از دوره متوسطه که حداقل دو سال (به صورت تمام وقت) پس از دوره متوسطه به طول انجامد 20
دیپلم متوسطه n/a
Maximum Points 35

تجربه کاری

امتیازات مربوط به سابقه کار بر اساس کار تمام وقت به متقاضیان اعطا می شود. برای کسب امتیاز در این معیار به حداقل 2 سال تجربه کار نیاز است. متقاضیان برنامه فارغ التحصیلان بین المللی هیچ امتیازی برای این فاکتور دریافت نمی کنند.

Years of experience International Graduate
More than 6 years n/a
4-6 years n/a
2-4 years n/a
Up to 2 years n/a
Maximum Points n/a

به متقاضیان همچنین بسته به تجربه کار و پیشنهاد شغلی امتیازات لازم اعطا می شود.

Employment International Graduate
کار دائمی در پرنس ادوارد با مجوز کار معتبر 5
پیشنهاد شغلی مرتبط با تحصیلات در پرنس ادوارد 10
حداقل 1 سال تجربه کار تمام وقت در پرنس ادوارد 5
Maximum Points 20

سازگاری:

Adaptability   International Graduate
متقاضی دارای خانواده نزدیک مقیم دائم یا شهروند کانادا که در زمان درخواست حداقل برای 12 ماه متوالی در پرنس ادوارد زندگی میکند. 5
همسر یا فرزند وابسته متقاضی دارای مهارت زبان انگلیسی یا فرانسه معادل CLB6 یا بالاتر را دارند. 5
متقاضی حداقل 12 ماه متوالی دارای ملک مسکونی در پرنس ادوارد باشد. 5
فارغ التحصیل یک دوره آموزشی تکمیلی(پس از دوره متوسطه) از یکی از موسسات آموزش عالی معتبر در PEI باشد. 5
همسر متقاضی حداقل دارای 3 سال سابقه کار در 5 سال گذشته باشد. 5
فرزند وابسته متقاضی حداقل 6 ماه مداوم در یک موسسه آموزشی درPEI تحصیل کرده باشد. n/a
Maximum Points 20

برای استفاده از خدمات مهاجرتی موسسه حقوقی غفاری فرم درخواست مشاوره رایگان را تکمیل کرده یا فرم‌های ارزیابی را پر کنید. کارشناسان ما در این مسیر به شما کمک خواهند کرد.